Зелени покриви

 

 

 

 

 

 


Система „Зелена морава“

До момента, олекотени решения са възможни само в областта на екстензивните зелени покриви. Системата „Зелена морава“ е едно ефективно решение, един балансиращ вариант между „лек“ и „интензивен“ метод на изграждане. Системата дава възможност за визуално привлекателни проекти дори и на покриви с ниска товароносимост.
Дренажния елемент AKUATEK ® AT 45 и Мат DV 40 са сърцето на тази система. Основният принцип включва начина по който се разпространява и съхранява  водата в клетките на елементите, след което с помощта на специалния филтриращ геотекстил, снабден с фитили, достига до растителността. Водата се подава през специално капково напояване и се контролира от специално разработена електронна автоматизирана система.

Потреблението на вода е значително по-малко в сравнение с напояване отгоре с разпръсквачи, тъй като водата е на разположение директно в корените и има значително по-малко изпарения. Благодарение на този метод на напояване могат да бъдат намалени до 50% от разходите за вода в сравнение с други интензивни начини на изграждане, което води до по-ниско тегло на системата. Освен това AKUATEC®  елементи  не изискват пълнеж, което също допринася за намаляване на теглото и разходи за изграждане.