Зелени покриви


 

 

 

 


 

Стръмни скатни зелени покриви

Системата „Стръмни зелени покриви“, се изгражда с Georaster ® елементи и позволява изграждане на зелени покриви с наклон над 20°  до 35 °.
Georaster ® елементи са изработени от рециклиран политилен (HD-PE) и  не изискват специални инструменти за монтаж, като в същото време се създава една стабилна структура. Georaster ® елементи имат необходимото пространство за кореновата система.
Необходимо е растителността да бъде внимателно подбрана, тъй като слънчевата радиация в южните склонове на покрива е най-силна.
Отводняването е много по-бързо при този тип покрив монтажа трябва да се извърши от специалисти.
Осигуряване на напояване е задължително, дори ако това е необходимо само по време на засушаване, така могат да се избегнат пропуски в растителното покритие, което ще доведе до ерозия. Необходимо е да бъдат изградени допълнителни бариери за предотвратяване срязващите сили.

- 1. Гъсто засаждане на растителност за стръмни покриви

- 2. Субстрат от система „Бордюр с лавандула“
-3. Georaster® елементи
-4. Защитна подложка Mat WSM 150
-5. Покривна конструкция с коренозащитна хидроизолация