Зелени покриви

 

 

 

 

 

 


Наклонени покриви до 25°

Според общите разпоредби за покриви с хидроизолация, плоските покриви трябва да имат денивелация от най-малко 2%. Наклонените покриви започват с наклон от 10 °. Срязващи сили се увеличават с увеличаването на наклона на покрива и слоя на субстрата трябва да бъде защитен от ерозия. Селекцията на растения и посадъчните методи трябва да бъдат адаптирани към съответния наклон.

Floraset ® FS 75 е мулти-функционален дренажен елемент от експандиран полистирен е елемент разработен основно за скатни зелени покриви с наклон до 25°.

-1     Вкоренена растителност за наклонени покриви

-2.    Субстрат за система „Скални растения“

-3     Floraset FS® 75
-4     Защитна подложка BSM 64

-5     Покривна конструкция с кореноустойчива хидроизолация