Зелени покриви

 

 

 

 

 

 

 

 

Модел на изграждане на екстензивни и интензивни зелени покриви.

1. Коренозащитен слой.
Защитава хидроизолацията на покрива от проникване на корени на растения.

2. Защитен влагозадържащ слой.
 Предпазва коренозащитния слой от механични повреди, задържа вода и хранителни вещества.

3. Дренажен борд.

Осигурява оттичане на излишната вода от покрива, аерация, снабдяване на растенията с вода и хранителни вещества.

4. Филтриращ слой.

Предотвратява отмиването на почвените частици. Изработен е от кореноустойчив геотекстил.

5. Субстрат за отглеждане.

Съдържанието и съотношението на минералния и органичен материал в субстрата зависи от избора на система зелен покрив.

6. Растителност. 

Сухоустойчиви, сукулентни растения, до високи храсти и дори дървета.