Озеленяване

Началото на Вашата градина започва на хартия, и по-точно, с изготвяне на проектно решение. Екипът ни от специалисти може да развие всяко Ваше желание по един професионален начин, за да се постигне приемственост и единство между архитектурата и околното пространство.

ФИОРА ДИЗАЙН изготвя :

  • Технически проекти
  • Работни проекти
  • Количествено-стойностни сметки
  • Детайли и визуализации
  • Проектиране на напоителни системи
  • Проектиране на зелени покриви