Озеленяване

 

 

 

 

 

 

 

За да бъдат Вашите зелени площи с висока естетична и декоративна стойност, вписващи се в обкръжаващата ги среда:

ФИОРА ДИЗАЙН извършва серия от дейности, в резултат на които се постига завършено композиционно решение и устойчиво развита среда за живот.
Засадената растителност, положените тревни площи, водни ефекти, паркова и градска мебел, покривно озеленяване, настилки и поливни системи са изпълнени по един устойчив и категоричен начин, който гарантира дълготрайност и ефективност.