Зелени стени

5

Зелената жива стена се състои от аранжирани вечно-зелени растения, които са засадени в панелен модул. Растенията се развиват в неорганична среда. Модулите не съдържат почва: корените на растенията се развиват в синтетични панели, посредством които се напояват и изхранват. Всички функции са напълно автоматизирани и се управляват автоматично.