Зелени покриви

 

 

 

 

 

 
ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИМСТВА

Зелените покриви задържат дъждовната вода

Зеленият покрив може да намали оттока на водата от 50-90%, която ще се оттича със закъснение. Воронки, тръби и канали могат да бъдат с намален капацитет, като по този начин се спестяват разходи за строителство. Канализационни разходи могат да бъдат намалени в някои области.

Намаляват се разходите за ремонт

Зеленият покрив предпазва хидроизолацията от климатичните и температурни крайности през годината, излагане на ултравиолетови лъчи и механични повреди. Това значително увеличава продължителността на живота на хидроизолацията и води до намаляване на разходите за поддръжка и подмяна.

Намаляване на енергийните разходи

Зеленият покрив играе ролята на буфер при температурни крайности, като по този начин подобрява енергийната ефективност на сградите.

 

Осигурява допълнително пространство

Конвертиране или създаване на обикновено неизползвани площи в използвани зелени покриви, особено за туристическо или спортно предназначение, спестява разходи за закупуване на допълнително земя, като междувременно повишава стойността на имота.