Зелени покриви

 

 

 

 
ЕКОЛОГИЧНИ ПРЕДИМСТВА

Управление на дъждовната вода

В зависимост от проектното решение на зеления покрив, безпрепятственото оттичане, може да бъде намалено с 50-90%, което спомага за значително намаляване на темповете за отводняване. Това позволява по-добро управление на дъждовна вода, намаляване на капацитета на отвеждана вода, като по този начин значително се намаляват разходите за строителство.

Подобряване на  микроклимата

Зелените покриви охлаждат и понижавати влажността на околния въздух. По този начин те създават благоприятен микроклимат в тяхна непосредствена близост и допринасят за подобряване на микроклимата в градските центрове. Координираното развитие на градската зелена покривна среда  може значително да намали така наречения ефект на „горещи острови“ в градовете през топлите летни месеци.

Абсорбиране на и токсични и прахови частици

Растителността филтрира праховите и токсични частици. Нитратите и други вредни вещества във въздуха и дъждовната вода се усвояват от растителността и преминават в рамките на субстрата.


Подобряване на шумоизолацията

Засадените площи са естествени звукови изолатори, като поглъщат значително по-добре звука, отколкото твърдите повърхности. Зелените покриви намаляват отразявания звук с до 3 db и подобряват на звуко изолацията до 8 db. Това е много ефективна за сгради в близост до летища, шумни нощни клубове, релсови комуникации, фабрики и други.

 Осигуряват естествено биоразнообразие в градовете

Озеленени, покривите компенсират загубените зелени площи при застрояването. Те осигуряват естествени местообитания за флората и внасят природата в градовете.

 

Поддържане на рециклирането

Зелените покриви широко използват рециклирани и рециклируеми продукти, спестяват допълнителни ценни ресурси. Каучук, полиетилен и експандиран полистирен, твърд пенопласт се използват в производството на отводнителни елементи. Глина, хумус са основа за производството на  почви за покривни градини. Най-важният критерий е качеството на продукта, което се изпитва от признати институти и научноизследователски организации.