Зелени покриви

 ЗЕЛЕНИТЕ ПОКРИВИ СА ПО-ДОБРИТЕ ПОКРИВИ!

 

 

 

 

 

 

 

Защо ни е необходим зелен покрив?

Освен своя привлекателен външен вид, зелените покриви предлагат многобройни екологични и икономически ползи, разбира се, при спазване на всички технически изисквания. Това гарантира качество в дългосрочен период. Зелените покриви могат да бъдат изградени, както на малки гаражни повърхнасти, така и върху големи индустриални покриви.