Озеленяване

гр. София, интензивна покривна градина: 120м2

1

2
 

3

4 _MG_7821

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Покривна тераса – гр. София

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Японска градина – гр. София

1 2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Покривно озеленяване – кв. Бояна, гр. София

1 2 3 4 5